Revista Smart PSI nr. 1

Stresul ocupațional în mediul antreprenorial din România

Adriana BORZA

Doctorand, Universitatea din Oradea –

e-mail: aborza@uoradea.ro

Cristina ZDREHUȘ

Conf.univ.dr, Universitatea din Oradea

e-mail: czdrehus@uoradea.ro

Abstract: Financial performance and productivity can be affected by the syndrome of exhaustion (burnout). Specific research focused on thematic concerns has recently been marked throughout the European community. The incidence of burnout phenomenon in Romania increased the interest of interdisciplinary teams of specialists and training. Article discusses the particularities of the business environment and differential gender issues involved in expression of professional exhaustion

____________________________________________________________________

Modalităţi intervenţionale utilizate în evaluarea şi terapia pacienţilor cardiaci cu risc psihosocial înalt

Elena Iulia Mardare,

Psihoterapeut de familie,  formator şi supervizor– Centrul de Terapie si Formare pentru Cuplu, Familie si Copil,

Lector universitar doctor-Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Email: eimardare@sas.unibuc.ro

_____________________________________________________________________

SCHEMELE DEZADAPTATIVE ŞI TEORIA SCHIMBĂRII ÎN INTERVENŢIA TERAPEUTICĂ

Virginia Claudia Neacşu

Rezumat: Am realizat un studiu corelaţional pe un eşantion 31 de pacienţi  pentru a surprinde prezenţa unei asocieri între schemele dezadaptative timpurii ale acestora şi teoria lor despre schimbare prin intermediul asistenţei psihologice. În urma aplicării a două chestionare, am depistat corelaţii semnificative între o serie de scheme dezadaptative timpurii şi atribuirile privitoare la  cauzele propriilor probleme psihologice, şi, respectiv, asupra soluţiilor considerate eficiente de către pacienţi. În final, este descrisă utilitatea identificării acestor asocieri în demersul de asistenţă psihologică (psihoterapie sau consiliere).  Cuvinte cheie: teoria clientului despre schimbare, scheme dezadaptative timpurii, alianţă terapeutică.

________________________________________________________________________

Trăsături de personalitate cu rol predispozant pentru pacienţii cu astm bronşic

Autor: Andreea-Corina Ropoteanu *

Rezumat: Ca rezultat al unei cercetări** realizate  pe un lot de 99 de pacienţi diagnosticaţi cu astm bronşic alergic persistent moderat şi sever de mai bine de 2 ani de zile, am identificat patru configuraţii de trăsături de personalitate specifice astmaticilor în funcţie de frecvenţa simptomelor fizice, de intensitatea celor psihice şi de gradul de afectare a calităţii vieţii pacienţilor. Astfel putem realiza predicţii privind dezvoltarea astmului bronşic la subiecţii sănătoşi care prezintă configuraţiile respective de trăsături de personalitate.

* Psiholog Dr. Andreea Ropoteanu

Master în Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale

**  Cercetarea prezentă a fost realizată cu sprijinul D&D Consultants, pe baza grantului de cercetare cu numărul RO87 / 16.12.2008

Descarca revista in format pdf

Scroll to Top